Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

14.02.2019

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

23.01.2019

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.01.2019

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

21.12.2018

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

17.12.2018

Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.12.2018

Razumevanje vprašanj o zdravju

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.12.2018

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2018

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (ZUBSTAT)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2018

Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti – PREMs 2018

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več