Obravnave na rehabilitaciji

22. 12. 2017
Podatki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnavah na rehabilitaciji zaradi bolezni, poškodb, … predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih.

Od leta 1998 dalje se v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji spremlja vse paciente, ki prihajajo v zdravilišča in v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (URI - Soča) na rehabilitacijo, z ali brez napotnice oz. z odločbo ZZZS, kjer jih v sprejemni ambulanti pregleda zdravnik ter pacienta sprejme:

1. na ambulantno obravnavo ali

2. v stacionar oz. na bolnišnični oddelek zdravilišča ali URI - Soče.

Med ambulantne (zunajbolnišnične) obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na ambulantno obravnavo v URI - Soča ali v zdravilišče, v katerega lahko glede na zdravstveno stanje dnevno prihajajo na obravnavo. Kot ena ambulantna obravnava se šteje tudi, kadar mora pacient priti večkrat na terapijo v okviru ene ambulantne obravnave.

Med obravnave v stacionarju oz. bolnišnične obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na stacionarno oz. bolnišnično obravnavo na bolnišnični oddelek URI – Soča  ali v zdravilišče, v katerem morajo glede na zdravstveno stanje pacienti bivati. Od leta 2013 med obravnavami v stacionarju posebej ločujemo hospitalizacije, dolgotrajne dnevne obravnave in enodnevne obravnave.

Opozoriti velja, da se od leta 1998 dalje v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji ne spremlja pacientov, ki prihajajo v ustanove za rehabilitacijo na izvajanje terapije po navodilih (kartonček) lečečega zdravnika.

Število odpuščenih pacientov na rehabilitaciji v stacionarju oz. bolnišničnem oddelku, ki je označeno na Poročilu o delu stacionarnega zavoda, se mora skladati s številom hospitalizacij v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji v koledarskem letu.


Metodološka gradiva

Metodološka navodila

Metodološka navodila (ver. 3.5), od leta 2018 dalje

Metodološka navodila (ver. 3.4), od leta 2017 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.3), od leta 2016 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.2), od leta 2015 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.0) popravek, od leta 2014 dalje

Navodila (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)
Obrazec (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)


Klasifikacije in šifranti

Veljavni šifranti za leto 2018

Veljavni šifranti za leto 2017

Veljavni šifranti za leto 2016
Veljavni šifranti za leto 2015
Veljavni šifranti za leto 2014

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

 


Publikacije