Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni sodelavec I - pripravnik - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Zdravstveni sodelavec I - pripravnik - m/ž

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) - PRIPRAVNIK - M/Ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • samostojno izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • vodenje evidenc podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

-Zahtevana pokl./strok. izobrazba: UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (2. BOLONJSKA STOPNJA) S PODROČJA DELA INŠTITUTA

-Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje – tekoče

-Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil, 3 - delo z bazami podatkov – zahtevno, 2 - delo s preglednicami, 4 - računalniško oblikovanje - osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje bo sklenjeno za DOLOČEN ČAS 6 MESECEV OZ. ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA. Zaželena izobrazba mag. sanitarni inž.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na naš naslov: kadrovska.sluzba@nijz.si.

s pripisom “Za razpis ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) –  PRIPRAVNIK”.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje                                              

Datum objave razpisa: 11. 7. 2018                      Možnost prijave do: 16. 7. 2018