Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž.

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje nalog na področju dela;
  • priprava programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba 2.stopnje, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami , računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniški omrežij, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas s trimesečnim poskusnim delom.

Od kandidatov pričakujemo znanja in vsaj dveletne delovne izkušnje s področja informatike. Prednost bodo imeli kandidati z odličnim poznavanjem vodenja projektov, znanja sistemske analize, priprave specifikacij za programiranje aplikativnih informacijskih rešitev, poznavanjem administriranja baz podatkov ter izkušnjami na področju sodelovanja s ponudniki IKT storitev in uporabniki informacijskih rešitev. Predvidene delovne naloge vključujejo tudi planiranje aktivnosti razvoja in strukturno načrtovanje informacijskih podsistemov, sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu, sodelovanje z zunanjimi partnerji, skrb za dokumentiranje informacijskih rešitev, metodološko pomoč pri planiranju in izvedbi projektov, sodelovanje pri zasnovi, izgradnji in vzdrževanju informacijskega sistema na področju dela.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 15 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 31.05.2018.