Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II (E047066) - pripravnik - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Sanitarni inženir II (E047066) - pripravnik - m/ž.

Sanitarni inženir II (E047066) - pripravnik - m/ž

 Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje dela s področja delovanja NIJZ;
  •  priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  •  izvajanje strokovnih in razvojnih nalog z drugimi zaposlenimi;
  • sodelovanje pri organizaciji strokovnega dela in poslovanja oddelka;
  • skrbništvo nad  računalniško in drugo opremo;
  • sodelovanje pri pripravi programa dela;
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • opravljanje drugih del po nalogu oziroma navodilih neposredno nadrejenih.

Zahtevani pogoji:

-Zahtevana pokl./strok. izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja), zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)

-Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje - zahtevno

-Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil, 2 - delo s preglednicami – zahtevno, 3 - delo z bazami podatkov, 4 - računalniško oblikovanje - osnovno

Nudimo:

NUDIMO ZANIMIVO IN RAZNOLIKO DELO V UREJENEM KOLEKTIVU Z MOŽNOSTJO STROKOVNEGA RAZVOJA TER DOBRE DELOVNE POGOJE. DELOVNO RAZMERJE SE BO SKLENILO ZA DOLOČEN ČAS 6 MESECEV (ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA). DELOVNA MESTA SO PROSTA NA OBMOČNIH ENOTAH: KRAN, NOVO MESTO, MURSKA SOBOTA, RAVNE NA KOROŠKEM, KOPER, MARIBOR, LJUBLJANA. KANDIDATI MORAJO ŽE V NASLOVU OBVEZNO NAPISATI ZA KATERO OBMOČNO ENOTO SE PRIJAVLJAJO.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom “Za razpis SANITARNI INŽENIR II –  PRIPRAVNIK” + IZBRANA OE

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje      

 

Datum objave razpisa: 17. 4. 2018                                                                     Možnost prijave do 22. 4. 2018