Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II (E047066) - pripravnik - m/ž – 6 delovnih mest

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

SANITARNI INŽENIR II (E047066) - PRIPRAVNIK - M/Ž – 6 DELOVNIH MEST

 Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje dela s področja dela;
 • priprava in kontrola podatkov s področja dela in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
 • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja dela – priprava različnih analiz in poročil;
 • izvajanje strokovnih in razvojnih nalog z drugimi zaposlenimi;
 • sodelovanje pri organizaciji strokovnega dela in poslovanja oddelka;
 • skrbništvo nad računalniško in drugo opremo;
 • sodelovanje pri pripravi programa dela;
 • izvajanje nalog skladno s programom dela;
 • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih inštituta;
 • opravljanje drugih del po nalogu oziroma navodilih neposredno nadrejenih;

Zahtevani pogoji:

 • Zahtevana pokl./strok. izobrazba: VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA (1. BOLONJSKA STOPNJA) SANITARNE SMERI
 • Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje - dobro
 • Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil, 2 - delo s preglednicami – zahtevno, 3 - delo z bazami podatkov, 4 - računalniško oblikovanje - osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje bo sklenjeno za DELOVNO RAZMERJE BO SKLENJENO ZA DOLOČEN ČAS 12 MESECEV (ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA). DELOVNA MESTA SO PROSTA: 4 V LJUBLJANI, 1 V NOVEM MESTU IN 1 NA RAVNAH NA KOROŠKEM.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na naš naslov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje                                   
Služba za splošne zadeve
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

ali po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom “Za razpis SANITARNI INŽENIR II (E047066) –  PRIPRAVNIK”  

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje      

Datum objave razpisa: 7. 4. 2017, možnost prijave do 12. 4. 2017