Z znanjem do boljšega zdravja

Inženir tehničnih strok VII/2 (II)

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II) (1 delovno mesto)

Vaše delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri zasnovi, izgradnji in vzdrževanju informacijskega sistema na področju dela;
  • planiranje aktivnosti razvoja in strukturno načrtovanje informacijskih podsistemov;
  • skrb za dokumentiranje informacijskih rešitev;
  • metodološka pomoč pri planiranju in izvedbi projektov;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z zunanjimi partnerji;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti inštituta;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi inštituta po nalogu vodje ali direktorja

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: univerzitetna izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovno-tehnične smeri s področja informatike

Podrobnejši opis: univ.dipl.inž.računalništva in informatike ali univ.dipl.inž.elektrotehnik ali univ.dipl.inž.matematike (ali drugih ustreznih tehničnih strok)

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom in z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Prednost bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem sistemske IKT infrastrukture, poznavanjem administriranja baz podatkov, znanjem sistemske analize, poznavanjem projektnega načina dela ter izkušnjami na področju sodelovanja s ponudniki IKT storitev in uporabniki informacijskih rešitev.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od 14.6.2017 pošljite prijavo z življenjepisom na naš naslov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Služba za splošne zadeve
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

ali po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II)«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje                                             

(datum objave na spletni strani NIJZ: 14. 6. 2017, možnost prijave do 22. 6. 2017)