Z znanjem do boljšega zdravja

Inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 2 - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 2 - m/ž.

Inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 2  - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

- sodelovanje pri zasnovi, izgradnji in vzdrževanju informacijskega sistema na področju dela – zahtevnejša dela;

- planiranje aktivnosti razvoja in strukturno načrtovanje informacijskih podsistemov;

- skrb za dokumentiranje informacijskih rešitev;

- metodološka pomoč pri planiranju in izvedbi projektov;

- sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;

- sodelovanje z zunanjimi partnerji;

- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,

- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

 

Zahtevani pogoji:

- Zahtevana pokl./strok. izobrazba: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., s področja: Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) - UNIV.DIPL.INŽ.RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE ALI UNIV.DIPL.INŽ.ELEKTROTEHNIK ALI UNIV.DIPL.INŽ.MATEMATIKE (ali drugih ustreznih tehničnih strok)

- Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje – tekoče

- Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil - zahtevno,

- Delo s preglednicami – zahtevno ,

- Delo z bazami podatkov – zahtevno, programiranje – zahtevno,

- Poznavanje računalniških omrežij – zahtevno.

 

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 48 mesecev s 3 mesečni poskusnim delom.  Prednost bodo imeli kandidati z znanjem sistemske analize, priprave specifikacij za programiranje aplikativnih informacijskih rešitev, programiranje aplikativnih rešitev na platformi JAVA (Web services, REST in SOAP, Aplikacijski strežnik Tomcat ali JBOSS, poznavanje SAML), osnovno poznavanje sistemske infrastrukture (Operacijski sistemi, VPN, mrežni nivo), in poznavanjem administriranja baz podatkov. Izobrazba univ.dipl.inž. računalništva in informatike ali univ.dipl. inž. elektrotehnike ali univ. dipl. inž.  matematike (ali drugih ustreznih tehničnih strok). Kandidati morajo ob prijavi obvezno napisati pripis: "RAZPIS CIZ 2".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam pošljite prijavo z življenjepisom po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom “Za razpis INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - CIZ 2 ”

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.                                                          

Datum objave razpisa: 4. 4. 2018                                                                       Možnost prijave do 18. 4. 2018