Z znanjem do boljšega zdravja

Farmacevt III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: farmacevt III - m/ž.

FARMACEVT III - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri izvajanju nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri strokovnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu;
  • sodelovanje v sistemu zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravil;
  • sodelovanje pri uvajanju in vzdrževanju sistema kakovosti;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
  • samostojnost pri delu;
  • delo v timu;
  •  izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – zelo dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov – osnovno

Nudimo:

Delovno mesto se sklepa za določen čas za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu (12 mesecev, DO 31. 8. 2019) s 3 mesečnim poskusnim delom. Delavec bo sodeloval v sistemu kakovosti in varnosti zdravil ter v sistemu dobre distribucijske prakse na cepilnih mestih. Prednost imajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom magister farmacije. Delovno mesto je na območni enoti novo mesto.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – FARMACEVT III«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 19. 7. 2018