Organigram

Svet zavoda
Strokovni svet
Direktor
Urad direktorja
Center za proučevanje in razvoj zdravja
Sonja Tomšič
Center za nalezljive bolezni
prim. Izr. Prof. Dr. Alenka Kraigher
Center za zdravstveno ekologijo
Peter Otorepec
Center za zdravstveno varstvo
dr. Tit Albreht
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja
Jožica Maučec Zakotnik
Center za informatiko v zdravstvu
dr. Dalibor Stanimirović
Zdravstveno podatkovni center
Metka Zaletel
Center za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost
Marija Magajne
Območna enota CELJE
Območna enota KOPER
Območna enota KRANJ
Območna enota LJUBLJANA
Območna enota MARIBOR
Območna enota MURSKA SOBOTA
Območna enota NOVA GORICA
Območna enota NOVO MESTO
Območna enota RAVNE NA KOROŠKEM
Služba za splošne zadeve
Finančno-računovodska služba
Služba za javna naročila
Služba za komuniciranje
Služba za preskrbo s cepivi

 

Datoteke: