Z znanjem do boljšega zdravja

Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Izvedba zdravstvene obravnave pacientov z bolečino v hrbtu v skladu z novo/obstoječo klinično potjo in zbiranje podatkov o učinkovitosti le-te

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

16K130218

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

23.3.2018 do 12. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Ne, javno naročilo med osebami v javnem sektorju

Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

6. odst. 28. čl. ZJN-3

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za sodelovanje z naročnikom v okviru pilotnega dela projekta

»Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu«

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila prijaviteljem

Navodila_prijaviteljem.pdf

Ovojnica

Ovojnica.pdf

Prijava

Prijava testni_ZD.pdf           Prijava testni_ZD.docx

Prijava kontrolni_ZD.pdf      Prijava kontrolni_ZD.docx 

Vzorec pogodbe

Vzorec Pogodba testni_ZD.pdf

Vzorec Pogodba kontrolni_ZD.pdf

Specifikacija

Specifikacije.pdf

Seznam strokovnjakov

Vzorec Seznam strokovnjakov.pdf