Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje varnostne sheme

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE VARNOSTNE SHEME

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

24K250219

Rok za sprejemanje ponudb

 

2.4.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da, naročilo male vrednosti

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

20.3.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

2.4.2019, ob 12. uri,

Preko portala e-JN

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VZDRŽEVANJE VARNOSTNE SHEME.  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

 

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Soglasje o udeležbi strokovnega kadra

 

P-13_soglasje o udeležbi strokovnega kadra.pdf

Naročnikov ESPD

 

ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 25.2.2019