Javna naročila

Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja)

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE SISTEMSKE INFRASTRUKTURE eZDRAVJA

 (IKT  eZdravja)

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

82K171017

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

28.11.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da  

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

21.11.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

28.11.2017, ob 12. uri, sejna soba NIJZ OE Koper, Vojkovo nabrežje 4A, Koper

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VZDRŽEVANJE SISTEMSKE INFRASTRUKTURE eZDRAVJA  (IKT  eZdravja):

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Seznam strokovnega osebja

P-12_seznam_strokovnega_osebja.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-13_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Popravek obrazca P-5 Specifikacije , 16.11.2017

Popravek obrazca P-3 Vzorec pogodbe, 20.11.2017

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.