Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje eTriaže

 

 

 

 

Ime javnega naročila

 

 Vzdrževanje eTriaže

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

39K180518

Rok za sprejemanje ponudb

 

18.6.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

8.6.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Vzdrževanje eTriaže. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Priloga specifikacij

eTriaža_tehnična_specifikacija.pdf

Priloga specifikacij

eTraža_uporabniški_priročnik.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

 

ESPD Obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 29.5.2018