Javna naročila

Vzdrževanje centralnih komponent CRPP

 

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE CENTRALNIH KOMPONENT CRPP

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

44K050617

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

11.8.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da  

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

4.8.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VZDRŽEVANJE CENTRALNIH KOMPONENT CRPP

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Seznam strokovnega osebja

P-12_seznam_strokovnega _osebja.pdf

Soglasje o udeležbi strokovnega kadra

P-13_soglasje_o_udeležbi_strokovnega_kadra.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec