Javna naročila

Vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecept

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecept

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

40K240517

Rok za sprejemanje ponudb

 

8.8.2017, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

28.7.2017, do 12. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

NIJZ OE KOPER

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecept. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnost.pdf

ESPD obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 22.6.2017