Javna naročila

Vzdrževanja za Oracle zbirko podatkov za eZdravje

 

Ime javnega naročila

VZDRŽEVANJA ZA ORACLE ZBIRKO PODATKOV ZA eZDRAVJE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

22K160317

Rok za sprejemanje ponudb

24.4.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

18.4.2017, do 10. ure, preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za:

JN VZDRŽEVANJA ZA ORACLE ZBIRKO PODATKOV ZA eZDRAVJE

 

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

Popravljen obrazec P-5_specifikacije

Popravljen obrazec P-4_predračun