Z znanjem do boljšega zdravja

Varovanje - Murska Sobota

Ime javnega naročila

 

VAROVANJE – Murska Sobota

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

90K251018

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

14.11.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

7.11.2018, do 12. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VAROVANJE – Murska Sobota. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije MS.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_Podatki_podizvajalca.pdf

Potrdilo o ogledu

P-7_Potrdilo o ogledu.pdf

Pooblastilo

P-10_pooblastilo

Lastniški deleži

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 25.10.2018