Z znanjem do boljšega zdravja

Varovanje

 

Ime javnega naročila

 

VAROVANJE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

75K310818

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

15.10.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

8.10.2018, do 12. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VAROVANJE. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_Podatki_podizvajalca.pdf

Potrdilo o ogledu

P-7_Potrdilo o ogledu.pdf

Pooblastilo

 

Lastniški deleži

P-10_pooblastilo

 

P-11_lastniški deleži

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 19.9.2018