Javna naročila

Storitve vzdrževanja informacijske rešitve RIZDDZ

POPRAVEK 10.1.2017

Ime javnega naročila

Storitve vzdrževanja  informacijske rešitve RIZDDZ

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

66K071116

Rok za sprejemanje ponudb

26.01.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da, NMV JN007935/2016

 

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

18.01.2016, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

POPRAVEK

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Vzorec pogodbe

P-3_Vzorec_pogodbe1.pdf

Predračun

P-4_Predracun1.pdf


 

Ime javnega naročila

Storitve vzdrževanja  informacijske rešitve RIZDDZ

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

66K071116

Rok za sprejemanje ponudb

26.01.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

18.01.2017, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Storitve vzdrževanja  informacijske rešitve RIZDDZ

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

PredračunP-4_predracun.pdf

Specifikacija

P-5_Tehnične specifikacije RIZDDZ.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec