Javna naročila

Storitve grafičnega oblikovanja - prelom strani in priprava na tisk

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

Ime javnega naročila

Storitve grafičnega oblikovanja-prelom strani in priprava na tisk

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

65K191016

Rok za sprejemanje ponudb

20.12.2016, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

13.12.2016, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za STORITVE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA; PRELOM STRANI IN PRIPRAVA NA TISK

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

P-3_vzorec_okvirnega-sporazuma.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf


Naročnikov ESPD obrazec


Objava popravka - 8.12.2016

Ime javnega naročila

 

STORITVE GRAFIČNEGA OBLKOVANJA; PRELOM STRANI IN PRIPRAVA NA TISK

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

65K191016

Rok za sprejemanje ponudb

20.12.2016, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV JN007582/2016

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

13.12.2016, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

 

 

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf