Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve fotokopiranja

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

STORITVE FOTOKOPIRANJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

106K061218

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

17.12.2018, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

17.12.2018 ob 12. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku STORITVE FOTOKOPIRANJA. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji.pdf

P-1 Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 7.12.2018