Javna naročila

Redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme in sistemske programske opreme

Ime javnega naročila

Redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme in sistemske programske opreme

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

17K070317

Rok za sprejemanje ponudb

12.4.017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

5.4.2017, do 10. ure, preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme in sistemske programske opreme

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_Predracun.pdf

Specifikacija

P-5_Specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Potrdilo o tehnični sposobnosti

P-13_potrdilo_o_tehnični_sposobnosti.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec