Javna naročila

Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda ter nabava embalaže za odpadke iz zdravstva

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda ter nabava embalaže za odpadke iz zdravstva

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

29K210417

 

Rok za sprejemanje ponudb

 

16.6.2017, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

9.6.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

NIJZ OE KOPER

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda ter nabava embalaže za odpadke iz zdravstva. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

 

ESPD obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 26.5.2017