Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup računalniške opreme

 

 

 

 

 

Ime javnega naročila

 

 Nakup računalniške opreme

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

76K310818

Rok za sprejemanje ponudb

 

10.10.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

1.10.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Nakup računalniške opreme. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Izjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe

P7_izjava_o_zagotavljanju_tovarniske_garancijske _dobe.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

  

 

ESPD Obrazec

 

Koper, 14.9.2018