Javna naročila

Nakup računalniške opreme


 

Ime javnega naročila

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

15K170217

Rok za sprejemanje ponudb

31.3.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

24.3.2017, do 10. ure, preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

 

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Izjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe

P-7_izjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec