Javna naročila

Nakup hladilnikov namenjenih za shranjevanje zdravil za izvajanje programa cepljenja

Objava javnega naročila na spletni strani NIJZ

POPRAVEK DATUMOV

Ime javnega naročila

 

NAKUP HLADILNIKOV NAMENJENIH ZA SHRANJEVANJE ZDRAVIL ZA IZVAJANJE PROGRAMA CEPLJENJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

54K010916

Rok za sprejemanje ponudb

29.12.2016, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

22.12.2016, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

 


 

Ime javnega naročila

 

NAKUP HLADILNIKOV NAMENJENIH ZA SHRANJEVANJE ZDRAVIL ZA IZVAJANJE PROGRAMA CEPLJENJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

54K010916

Rok za sprejemanje ponudb

22.12.2016, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

15.12.2016, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN NAKUP HLADILNIKOV NAMENJENIH ZA SHRANJEVANJE ZDRAVIL ZA IZVAJANJE PROGRAMA CEPLJENJA

Ime dokumenta

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf


Naročnikov ESPD obrazec