Javna naročila

Nadgradnja informacijske infrastrukture eZdravja z orodji za upravljanje življenjskega cikla aplikacijskih vmesnikov

Ime javnega naročila

 

NADGRADNJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE eZDRAVJA Z ORODJI ZA UPRAVLJANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA APLIKACIJSKIH VMESNIKOV

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

90K071117

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

4.12.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

27.11.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Rok za odpiranje ponudb

 

4.12.2017, ob 12. uri

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN NADGRADNJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE eZDRAVJA Z ORODJI ZA UPRAVLJANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA APLIKACIJSKIH VMESNIKOV

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.