Z znanjem do boljšega zdravja

Izvedba ankete ATADD 2018

Ime javnega naročila

 

IZVEDBA ANKETE ATADD

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

10K310118

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

9.3.2018, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

2.3.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Rok za odpiranje ponudb

 

9.3.2018, ob 12. uri

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN IZVEDBA ANKETE ATADD

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Vprašalnik

P-5a_vprasalnik ATADD 2018.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.