Z znanjem do boljšega zdravja

Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

51K080618

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

24.7.2018, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

17.7.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_Predracun.pdf

Specifikacija

P-5_Specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravil: Rado Krota

Koper, 13.6.2018