Javna naročila

Izvajanje storitev vzdrževanja centralne rešitve eNaročanja

 

Ime javnega naročila

 

IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA CENTRALNE REŠITVE eNAROČANJE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

34K170517

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

6.7.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da  

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

29.6.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA CENTRALNE REŠITVE eNAROČANJE

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec