Z znanjem do boljšega zdravja

EVP - Psihološko testiranje, ocenjevanje in izdelava mnenj v okviru medicine dela, prometa in športa

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

Psihološko testiranje, ocenjevanje in izdelava mnenj v okviru medicine dela, prometa in športa

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

13K060219

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

25.2.2019, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

25.2.2019,  ob 11. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku Psihološko testiranje, ocenjevanje in izdelava mnenj v okviru medicine dela, prometa in športa. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji.pdf

P-3 Vzorec pogodbe

P-3_Vzorec pogodbe.pdf

P-4 Predračun

P-4_Predračun.xls

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava ponudnika

Izjava.pdf

Dodatna pojasnila 1

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 13.2.2019