Javna naročila

Dobava sanitarne papirne galanterije

 

Ime javnega naročila

Dobava sanitarne papirne galanterije

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

01K040117 

Rok za sprejemanje ponudb

3.2.2017, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

26.1.2017, do 12. ure, preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

NIJZ OE KOPER

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Dobavo sanitarne papirne galanterije. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_Predracun.pdf

Specifikacije

P-5_Specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_Podatki_podizvajalca.pdf

Seznam strokovnega osebja

P-10_pooblastilo.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-11_lastniški_deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec