Z znanjem do boljšega zdravja

Evidenca naročil po 2.odst. 21.čl. ZJN-3 za leto 2017

 

DOBAVITELJ

OPIS

ZNESEK BREZ DDV

VRSTA PROMETA

MEGAST d.o.o.

POGOSTITVE

13.554,03

STORITEV

TELEVIZIJA NOVO MESTO

SNEMANJE POGOVORNE ODDAJE

12.810,00

STORITEV

MONT-PLESK

TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA

18.672,00

STORITEV

SOFTNET

STREŽNIKI CISCO

15.147,00

OPREMA

SANOLABOR

ZDRAVSTVENI MATERIAL

19.983,00

BLAGO

Skupaj

 

80.166,03