Cepljenje - za strokovno javnost

Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju - eRCO

23. 01. 2018
Težko pričakovano bo z začetkom leta 2017 v okviru eZdravja pričel z delovanjem eRCO (Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju), s katerim se bodo samodejno prenašali in zbirali podatki o vseh opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih.

Z začetkom leta 2017 je v okviru eZdravja pričel z delovanjem Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju – eRCO, s katerim se bodo samodejno prenašali in zbirali podatki o vseh opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih. eRCO je namenjen spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju.

V sklopu projekta eRCO so skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti po enotni metodologiji prilagodile zaledne sisteme tako, da ti omogočajo poenoteno beleženje podatkov o vseh opravljenih cepljenjih v Sloveniji, ter avtomatiziran prenos podatkov v centralno bazo eRCO, katere skrbnik je NIJZ. Modula eRCO za poročanje neželenih učinkov po cepljenju in pregled opravljenih cepljen po programu (z beleženjem opustitve cepljenja) za predšolske in šolske obveznike bosta začela z delovanjem v letu 2018, o čemer bodo izvajalci obveščeni.

Vsi javni zavodi (in tudi nekateri večji koncesionarji) podatke v eRCO avtomatizirano prenašajo preko zdravstvenega omrežja zNET, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med izvajalci zdravstvenih dejavnosti, preostali koncesionarji pa morajo za posredovanje podatkov poskrbeti preko varnega omrežja. Izvajalci cepljenja se postopoma vključujejo v sistem, v glavnem so vključeni javni zavodi in le posamezni zasebniki.

Po veljavni zakonodaji, ki ureja cepljenje (Zakon o nalezljivih boleznih, Program cepljenja in zaščite z zdravili, Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva), so izvajalci cepljenja dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in o njih poročati na NIJZ. Tudi vse neželene učinke po cepljenju je obvezno prijaviti na NIJZ. NIJZ pa je zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja ter Registra neželenih učinkov po cepljenju.

Prehod na nov način evidentiranja je zahteven, zato vam bodo v pomoč vaši skrbniki programskih rešitev in sodelavci s področja eZdravja na NIJZ.  


Pogosta vprašanja in odgovori glede Elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO)


Dokument z eRCO metodološkimi navodili je dosegljiv na naslednji povezavi.