Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

24. 04. 2017

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 17.4.18.4.19.4.20.4.21.4.22.4.23.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen
Breza
Gaber
Hrast
Bukev
Platana
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 17. do 23. 4. 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah divjega kostanja, oreha in iglavcev (bor, smreka, jelka).

Izola
Merilno mesto: Izola        
 11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza
Gaber
Hrast
Bukev
Platana
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 11. do 17. 4. 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah vrbe, oreha in občasno večje količine bora.

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza
Gaber
Hrast
Bukev
Platana
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 11. do 17. 4. je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah vrbe, oreha in iglavcev (smreka, bor, jelka).

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke    
Jesen    
Breza    
Gaber    
Hrast    
Bukev    
Platana    
Pravi kostanj        
Trave    
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 11. do 13. 4. 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah oreha, vrbe in iglavcev. Od 14. do 17. 4. 2017 podatki niso na voljo.

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno