Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

13. 2. 2019

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska
Jelša
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

 

Izola
Merilno mesto: Izola        
 4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

Jelša
Cipresovke/Tisovke

Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast 

 

 

     
Bukev

 

       
Platana        
Pravi kostanj        
Trave 

 

      
Kislica        
Trpotec

 

 

      
Koprivovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Oljka        
Pelin        
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

Jelša

Cipresovke/Tisovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 
Breza

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaber

 

 

 

 

 

 

  
Hrast

 

 

 

 

 

 

 

 
Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana

 

 

 

 

 

 

 

 
Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

 

 

 

 

 

 

 

 
Kislica

 

 

 

  

 

  
Trpotec

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Oljka 

 

      
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.210.2.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

Jelša

Cipresovke/Tisovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 
Breza

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaber

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrast

 

 

 

 

 

 

 

 
Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana   

 

 

 

 

 
Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

 

 

 

 

 

 

 

 
Kislica

 

 

 

 

 

 

 

 
Trpotec

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Oljka        
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno