Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

27. 7. 2017

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 17.7.18.7.19.7.20.7.21.7.22.7.23.7.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin
Ambrozija

V obdobju od 17. do 23. julija 2017 so se v zraku pojavljala še posamezna zrna cvetnega prahu metlikovk.

Izola
Merilno mesto: Izola        
 17.7.18.7.19.7.20.7.21.7.22.7.23.7.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin
Ambrozija

V obdobju od 17. do 23. julija 2017 so bila v zraku prisotna še posamezna zrna cvetnega prahu metlikovk.

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 17.7.18.7.19.7.20.7.21.7.22.7.23.7.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin
Ambrozija

V obdobju od 17. do 23. julija 2017 je bila v zraku še nizka obremenitev s cvetnim prahom metlikovk.

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 17.7.18.7.19.7.20.7.21.7.22.7.23.7.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica        
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin
Ambrozija

V obdobju od 17. do 23. julija 2017 je bila v zraku še nizka obremenitev s cvetnim prahom metlikovk in posamezna zrna pravega kostanja.

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno