Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

27. 3. 2017

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 20.3.21.3.22.3.23.3.24.3.25.3.26.3.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza
Gaber
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 20. do 26. 3. 2017 je bil v zraku prisoten še cvetni prah topola, vrbe, bresta in javorja jesenovca.

Izola
Merilno mesto: Izola        
 13.3.14.3.15.3.16.3.17.3.18.3.19.3.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska
Jelša
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 13. do 19. 3. 2017 je bil v zraku še nizko alergeni cvetni prah topola, vrbe, bresta in javorja. Zabeležili smo prva zrna breze in gabra.

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 13.3.14.3.15.3.16.3.17.3.18.3.19.3.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska 
Jelša 
Cipresovke/Tisovke 
Jesen 
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V zraku je bil prisoten še cvetni prah topola, vrbe, javorja in bresta. Podatki za ponedeljek 13. marca 2017 niso na voljo, zaradi tehničnih težav z vzorčevalnikom.

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 20.3.21.3.22.3.23.3.24.3.25.3.26.3.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza
Gaber
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 20. do 26. 3. 2017 je bil v zraku prisoten še cvetni prah topola, vrbe, bresta in javorja jesenovca.

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno