Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

20. 9. 2017

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija

V obdobju od 11. do 17. septembra 2017 so se v zraku občasno pojavljala še posamezna zrna cvetnega prahu trpotca, trav in metlikovk.

Izola
Merilno mesto: Izola        
 11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija

V obdobju od 11. do 17. septembra 2017 je bila v zraku še posamezna zrna cvetnega prahu trpotca, trav in metlikovk.

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija

V obdobju od 11. do 17. septembra 2017 so bila v zraku prisotna še posamezna zrna cvetnega prahu trpotca, trav in metlikovk.

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija

V obdobju od 11. do 17. septembra 2017 je bila v zraku občasno srednje visoka obremenitev z nizko alergenim cvetnim prahom metlikovk in posamezna zrna trav in trpotca.

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno