Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

24. 5. 2017

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 15.5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.5.21.5.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica
Trpotec
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 15. do 21. maja 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah bezga in kaline (liguster) ter večje količine cvetnega prahu iglavcev (bor, smreka, jelka), ki je za alergije manjšega pomena.

Izola
Merilno mesto: Izola        
 15.5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.5.21.5.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica
Trpotec
Koprivovke
Oljka
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 15. do 21. maja 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah trte, bezga, lipe in iglavcev (bor, smreka).

Lendava
Merilno mesto: Lendava        
 15.5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.5.21.5.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica
Trpotec
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 15. do 21. maja 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah bezga, trte in kaline (liguster) ter večje količine cvetnega prahu iglavcev (bor, smreka), ki je za alergije manjšega pomena.

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 15.5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.5.21.5.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica
Trpotec
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

V obdobju od 15. do 21. maja 2017 je bil v zraku prisoten še nizko alergeni cvetni prah bezga, kaline (liguster), trte in večje količine cvetnega prahu iglavcev (bor, smreka, jelka), ki je za alergije manjšega pomena.

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno