Podatki

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.04.2019

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.04.2019

Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.04.2019

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.03.2019

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2018)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.03.2019

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.02.2019

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2017

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

14.02.2019

Bolniški stalež

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

23.01.2019

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.01.2019

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

03.01.2019

Porodi v letu 2018

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

17.12.2018

Koledar objav za leto 2019

Preberi več