V dveh presejalnih krogih Programa Svit odkritih več kot 1.300 primerov raka

V dveh presejalnih krogih Programa Svit odkritih več kot 1.300 primerov raka

12.12.2014 -

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral dvodnevni strokovni posvet Programa Svit, ki se ga je udeležilo okoli 200 strokovnjakov z različnih področij. Domači in tuji strokovnjaki so osvetlili različne teme zagotavljanja kakovosti pri izvajanju programa, možnosti nemedikamentoznega obvladovanja bolečin pri kolonoskopiji ter predstavili primere dobrih praks vključevanja lokalnih okolij v program. V Sloveniji je bilo po do zdaj znanih podatkih pri kolonoskopijah in preiskavah, ki so jim sledile, že v prvih dveh presejalnih krogih odkritih več kot 1.300 primerov raka, pri čemer je bilo najmanj 70 odstotkov primerov raka odkritih v zgodnji fazi, kar omogoča učinkovito in uspešno zdravljenje ter kakovostno življenje.


Svet zavoda obravnavnaval informacije o poslovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Svet zavoda obravnavnaval informacije o poslovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje

4.12.2014 -

Včeraj je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NJIZ) potekala 1. izredna seja Sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na kateri so svetniki obravnavali tudi nekatere medijske očitke o domnevnih nepravilnostih na NIJZ.


Svetovni dan aidsa 2014

Svetovni dan aidsa 2014

27.11.2014 - Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila leta 1988 in vse odtlej je to pomemben mednarodni dan, ki ga usklajeno obeležujemo po vsem svetu. V obdobju 2010–2015 je osrednje geslo globalne kampanje »Proti ničli - nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«. Čeprav je bil razvojni cilj, da se do leta 2015 zaustavi širjenje virusa HIV, se čas izteka in tudi SZO opozarja, da ne le da ciljev ne dosegamo, ampak se je število novih primerov v Evropi v zadnjih desetih letih povečalo. Ne bo dosežen niti cilj, da bomo do leta 2015 v Evropi testirali 90 odstotkov ključnih skupin, saj je do zdaj ta številka le pri 53 odstotkih. V Sloveniji smo do 18. novembra 2014 na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prejeli podatke o 43 novih diagnozah okužbe s HIV, za aidsom je zbolelo 15 oseb, umrl pa je en bolnik z aidsom. Skupno je bilo od leta 2004 do vključno ...


Spletna stran o prehrani in gibanju otrok www.solskilonec.si

Spletna stran o prehrani in gibanju otrok www.solskilonec.si

13.11.2014 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan razvil novo spletno stran o prehrani otrok www.solskilonec.si, katere namen je spodbujati zdravo prehrano in gibanje otrok v organiziranih sistemih in v prostem času. Zdrava prehrana v času odraščanja je izjemno pomembna za krepitev zdravja v kasnejših življenjskih obdobjih, kar odraža tudi slogan spletne strani »Mladi potrebujejo zdravo prehrano in gibanje«. Spletna stran predstavlja orodje za strokovnjake v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki skrbijo za načrtovanje in pripravo obrokov, ter splošni javnosti, ki jo ta tematika zanima. Naš ključni cilj je spodbuditi skrb za zdravje otrok in mladostnikov ter posvetiti večji pomen Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih v letu 2005 potrdili ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje. Spletna stran solskilonec.si poleg številnih uporabnih informacij o zdravi ...


Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni

12.11.2014 -

Vsako leto 14. novembra obeležujemo svetovni dan boja proti sladkorni bolezni. Koordinativna skupina Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kot njen član, sta pred letošnjo obeležitvijo organizirala Nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni. Konference se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov z različnih področij, ki so spregovorili o tem velikem javno-zdravstvenem problemu.


Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012

Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012

22.10.2014 -

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izvedel raziskavo Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012. Ugotovitve kažejo, da znašajo ekonomski stroški sladkorne bolezni za zdravstveni sistem najmanj 120 milijonov EUR na leto. Naraščajoči stroški v povezavi s sladkorno boleznijo izpostavljajo potrebo po učinkovitih preventivnih programih in zagotavljanju kakovostne obravnave sladkornih bolnikov.


Prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji

Prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji

20.10.2014 -

Izsledki etnografske raziskave o zdravju in dostopu do zdravstva marginaliziranih skupin, ki je od junija do septembra 2014 potekala na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta Skupaj za zdravje, kažejo, da so prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji. Netipične oblike zaposlitev in z njimi povezano življenje v negotovosti pogosto vodijo do negativnih vplivov na zdravje prekernih delavcev, poleg tega ima ta skupina tudi težave, povezane z zdravstvenim sistemom, saj jim obstoječa ureditev zdravstvenega zavarovanja ne zagotavlja učinkovitega dostopa do zdravstvenih storitev.


Sporočilo za medije po novinarski konferenci o ceplenju

16.10.2014 - Ljubljana, 16. oktober 2014 - Večina nalezljivih bolezni, s katerimi se srečujemo v današnjem času v Sloveniji, ima enostaven, nezapleten potek, ki v splošnem ne predstavlja tveganja za zdravje. Pozornost stroke je usmerjena v tiste nalezljive bolezni, pri katerih obstaja nevarnost širjenja in zahtevajo čimprejšnje ukrepanje, da se zmanjša število obolelih in v nalezljive bolezni, proti katerim obstaja cepljenje. Cepljenje dokazano zaščiti pred nalezljivimi boleznimi, saj se s higieno ne moremo popolnoma zaščititi pred okužbo niti s hrano pridobiti imunosti. Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali pa se je njihovo število bistveno znižalo. Tako se ne srečujemo več z obolelimi otroki, priključenimi na dihalno napravo zaradi paralize dihalnih mišic, ki bi jo povzročil virus otroške paralize, ne vidimo več otrok, ki bi se dušili zaradi davice, ...


Svetovni dan hrane 2014:Naj ostanki hrane ne ostanejo zavržena priložnost

15.10.2014 -

Ljubljana, 15. oktober 2014 – Jutri, 16. oktobra 2014, je Svetovni dan hrane. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje (MZ) sta za letošnjo obeležitev izbrala geslo »Ostanki hrane, zavržena priložnost«, da bi poudarila pomen spreminjanja odnosa do zavržene hrane in zmanjševanja razlik v dostopnosti hrane. Živimo sicer v času, ko nakup hrane za marsikoga že predstavlja veliko finančno breme in je v naši neposredni okolici čedalje več ljudi, ki si ne more redno privoščiti dostojnega obroka. Zato lahko pri zmanjševanju količine odpadkov prispeva vsak izmed nas že doma, zato krepimo ekonomičnost in odnos do hrane, ki ni le stvar, temveč dragocena človekova dobrina.


Mnogi mladi se lahko dobro zabavajo tudi brez alkohola

10.10.2014 -

Posledice pitja alkohola med mladostniki so podcenjene, saj zdravstvena oskrba zastrupitev z alkoholom (etanolom) pri mladostniku - čeprav gre za resno stanje, ki je lahko življenjsko ogrožujoče - predstavlja le vrh ledene gore. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da je za učinkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi nujno potrebno vzpostaviti bolj kritičen odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola ter doseči širši družbeni konsenz glede ukrepov za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Potrebno bi bilo že ustaljene preventivno-promocijske ukrepe preplesti s prepovedjo popivanja na javnih površinah ob prireditvah za mlade, saj je tak ukrep v interesu zaščite mladih in njihovega zdravja.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »