Spletna stran o prehrani in gibanju otrok www.solskilonec.si

Spletna stran o prehrani in gibanju otrok www.solskilonec.si

13.11.2014 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan razvil novo spletno stran o prehrani otrok www.solskilonec.si, katere namen je spodbujati zdravo prehrano in gibanje otrok v organiziranih sistemih in v prostem času. Zdrava prehrana v času odraščanja je izjemno pomembna za krepitev zdravja v kasnejših življenjskih obdobjih, kar odraža tudi slogan spletne strani »Mladi potrebujejo zdravo prehrano in gibanje«. Spletna stran predstavlja orodje za strokovnjake v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki skrbijo za načrtovanje in pripravo obrokov, ter splošni javnosti, ki jo ta tematika zanima. Naš ključni cilj je spodbuditi skrb za zdravje otrok in mladostnikov ter posvetiti večji pomen Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih v letu 2005 potrdili ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje. Spletna stran solskilonec.si poleg številnih uporabnih informacij o zdravi ...


Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni

12.11.2014 -

Vsako leto 14. novembra obeležujemo svetovni dan boja proti sladkorni bolezni. Koordinativna skupina Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kot njen član, sta pred letošnjo obeležitvijo organizirala Nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni. Konference se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov z različnih področij, ki so spregovorili o tem velikem javno-zdravstvenem problemu.


Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012

Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012

22.10.2014 -

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izvedel raziskavo Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012. Ugotovitve kažejo, da znašajo ekonomski stroški sladkorne bolezni za zdravstveni sistem najmanj 120 milijonov EUR na leto. Naraščajoči stroški v povezavi s sladkorno boleznijo izpostavljajo potrebo po učinkovitih preventivnih programih in zagotavljanju kakovostne obravnave sladkornih bolnikov.


Prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji

Prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji

20.10.2014 -

Izsledki etnografske raziskave o zdravju in dostopu do zdravstva marginaliziranih skupin, ki je od junija do septembra 2014 potekala na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta Skupaj za zdravje, kažejo, da so prekerni delavci med bolj ranljivimi prebivalci v Sloveniji. Netipične oblike zaposlitev in z njimi povezano življenje v negotovosti pogosto vodijo do negativnih vplivov na zdravje prekernih delavcev, poleg tega ima ta skupina tudi težave, povezane z zdravstvenim sistemom, saj jim obstoječa ureditev zdravstvenega zavarovanja ne zagotavlja učinkovitega dostopa do zdravstvenih storitev.


Sporočilo za medije po novinarski konferenci o ceplenju

16.10.2014 - Ljubljana, 16. oktober 2014 - Večina nalezljivih bolezni, s katerimi se srečujemo v današnjem času v Sloveniji, ima enostaven, nezapleten potek, ki v splošnem ne predstavlja tveganja za zdravje. Pozornost stroke je usmerjena v tiste nalezljive bolezni, pri katerih obstaja nevarnost širjenja in zahtevajo čimprejšnje ukrepanje, da se zmanjša število obolelih in v nalezljive bolezni, proti katerim obstaja cepljenje. Cepljenje dokazano zaščiti pred nalezljivimi boleznimi, saj se s higieno ne moremo popolnoma zaščititi pred okužbo niti s hrano pridobiti imunosti. Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali pa se je njihovo število bistveno znižalo. Tako se ne srečujemo več z obolelimi otroki, priključenimi na dihalno napravo zaradi paralize dihalnih mišic, ki bi jo povzročil virus otroške paralize, ne vidimo več otrok, ki bi se dušili zaradi davice, ...


Svetovni dan hrane 2014:Naj ostanki hrane ne ostanejo zavržena priložnost

15.10.2014 -

Ljubljana, 15. oktober 2014 – Jutri, 16. oktobra 2014, je Svetovni dan hrane. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje (MZ) sta za letošnjo obeležitev izbrala geslo »Ostanki hrane, zavržena priložnost«, da bi poudarila pomen spreminjanja odnosa do zavržene hrane in zmanjševanja razlik v dostopnosti hrane. Živimo sicer v času, ko nakup hrane za marsikoga že predstavlja veliko finančno breme in je v naši neposredni okolici čedalje več ljudi, ki si ne more redno privoščiti dostojnega obroka. Zato lahko pri zmanjševanju količine odpadkov prispeva vsak izmed nas že doma, zato krepimo ekonomičnost in odnos do hrane, ki ni le stvar, temveč dragocena človekova dobrina.


Mnogi mladi se lahko dobro zabavajo tudi brez alkohola

10.10.2014 -

Posledice pitja alkohola med mladostniki so podcenjene, saj zdravstvena oskrba zastrupitev z alkoholom (etanolom) pri mladostniku - čeprav gre za resno stanje, ki je lahko življenjsko ogrožujoče - predstavlja le vrh ledene gore. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da je za učinkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi nujno potrebno vzpostaviti bolj kritičen odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola ter doseči širši družbeni konsenz glede ukrepov za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Potrebno bi bilo že ustaljene preventivno-promocijske ukrepe preplesti s prepovedjo popivanja na javnih površinah ob prireditvah za mlade, saj je tak ukrep v interesu zaščite mladih in njihovega zdravja.


10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja

10.10.2014 -

Ljubljana, 8. oktober 2014 – Že od leta 1992 je 10. oktober posvečen obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja. Letošnjo svetovno temo »Živeti s shizofrenijo« smo v Sloveniji razširili na »Živeti z duševno motnjo in vsakodnevnimi izzivi«. S tem želimo poudariti tako skrb za ljudi z duševnimi motnjami (tudi s shizofrenijo) in njihove svojce kot tudi skrb za dobro počutje slehernega izmed nas ter njegovo spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami. Vsakdo namreč lahko zboli za duševno motnjo, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da je skrb za dobro duševno zdravje ključna ne samo za posameznike, ampak za celotno družbo.


Začetek cepljenja proti sezonski gripi: Najučinkovitejša in varna vsakoletna zaščita

Začetek cepljenja proti sezonski gripi: Najučinkovitejša in varna vsakoletna zaščita

3.10.2014 -

Začenja se cepljenje proti sezonski gripi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, še zlasti bolj ogroženim skupinam: starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, majhnim otrokom in njihovim družinskim članom, nosečnicam, ljudem, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično zdravljenje ter zdravstvenim in drugim delavcem, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti. Cepljenje je smiselno opraviti vsako leto še pred začetkom zime in obdobjem kroženja virusov. V primerjavi z drugimi državami je precepljenosti proti gripi v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji.


29. september: Svetovni dan srca 2014

29. september: Svetovni dan srca 2014

29.9.2014 -

Bolezni srca in ožilja predstavljajo najpomembnejši vzrok smrti v svetu. Večino teh bolezni je mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje redno telesno dejavnost, zdrav način prehranjevanja in izogibanje kajenju (aktivnemu in pasivnemu). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo se pridružili aktivnostim ob Svetovnem dnevu srca, ki vsako leto poteka 29. septembra.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »